dissabte

inscripció

A partir del 5 de Març i fins el 5 d'Abril
Federats - 6€
No Federats - 11€

A Partir del 5 d'Abril fins  30min abans de l'inici de la cursa:
Federats - 9€
No Federats - 14€


(l'inscripció es farà efectiva un cop es rebi la transferència, i l'hora d'inscripció també es regirà segona l'hora de la recepció de la transferència, així que NO ESPEREU A ÚLTIMA HORA)

1- Omplir el formulari.

2-Fer una transferència bancària al número de compte
2100 8135 91 0100023409,
indicant el nom de l'equip. Dins la mateixa transferència hi ha d'haver l'import exacte de la inscripció de tots els membres de l'equip. Per exemple, si hi ha 4 corredors federats abans del 5 d'abril: 6x4=24€.

POSEU EL NOM DE L'EQUIP AL CONCEPTE DE LA TRANSFERÈNCIA
3- Enviar la comprovació de la transferència bancària al correu ccbaixter@gmail.com

4- Si al cap de 2 o 3 dies encara no sortiu a la llista d'Equips Inscrits, envieu un correu electrònic a ccbaixter@gmail.com, que intentarem solucionar el problema.ELS NO FEDERATS HEU D'INDICAR EL DNI A "OBSERVACIONS". Si és el cas que hi ha més d'un no federat, indicar a quí correspon cada DNI


<><><>
</></></> <><><>

</></></>

Formulari d'inscripció:

Nom de l'equip *
Responsable de l'equip (+ de 18 anys) *
Correu de contacte *
Nom Corredor 1 *Any de naixement Corredor 1 *
Club Corredor 1 (en cas de pertànyer a un) *
Nº Llicència Corredor 1 (en cas de disposar d'ella) *
Nom Corredor 2 *
Any de naixement Corredor 2 *
Club Corredor 2 *

Nº Llicència Corredor 2 *

Nom Corredor 3

Any de naixement Corredor 3

Club Corredor 3

Nº Llicència Corredor 3

Nom Corredor 4

Any de naixement Corredor 4

Club Corredor 4

Nº Llicència Corredor 4

Observacions
<><><><><><></></> </><><><><><><></></> </> <><><><><>
</></></> <><><><><></></> </>

Verificació d'imatge

captcha
Introduiu el text de la imatge:

[Refresca la imatge] [Què és això?]
Powered byEMF Online Form

Report Abuse